Generelle forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser for pakkerejser og rejseydelser, der er booket som individuelle ydelser

Følgende bestemmelser gælder for alle pakkerejser samt for rejseydelser, der af er booket som individuelle ydelser i henhold til § 651 a stk. 3 nr. 2 i den tyske borgerlige lovbog (BGB) (i det følgende benævnt individuelle ydelser) hos rejsearrangøren TravelTrex GmbH.
Der er tale om en pakkerejse, hvis der foreligger en kombineret booking med mindst to rejseydelser. Alternativt også, hvis en af rejseydelserne er booket sammen med en anden turistydelse, hvis pris udgør mindst 25 % af den samlede rejseværdi. I så fald udleverer TravelTrex GmbH formularen omkring pakkerejser.

Når udtrykket "ydelse(r)" anvendes i ovenstående forretningsbetingelser, omfatter dette både pakkerejser og individuelle ydelser.

Tvistbilæggelse

TravelTrex deltager ikke i en tvistbilæggelsesprocedure ved et organ til bilæggelse af tvister på forbrugerområdet. Til dette formål stiller Europa-Kommissionen en platform til disposition for online tvistbilæggelse (OT), som du kan finde her https://ec.europa.eu/consumers/odr. Forbrugere har mulighed for at bruge denne platform til at bilægge deres tvister..